Om oss

Peter

Peter Edman

VD

peter@korkortcenter.com
Utbildar på: Bil, MC, Moped, riskutbildningar och Handledarkurs.

Linda Almqvist

Trafikskolelärare

Utbildar på: Bil, MC, Moped, alla riskutbildningar och hjälper dig som har läs- och skrivsvårigheter

Bosse

Bosse Edman

Trafikskolelärare

Utbildar på: Bil och Handledarkurs.

Robban

Robbert Salwén

Trafikskolelärare

Utbildar på: Bil, BE, B96 och Handledarkurs.

Tiina Miettinen

Kontor, ekonomi, sälj

Olliver Edman

Kontor, städ

Thomas Ardenvik

Trafikskolelärare

Utbildar på: Bil och håller i handledarkurser.

Albert Berisha

Trafikskolelärare

Utbildar på Bil och håller i Halkbanan.