Riskutbildning

Den obligatoriska riskutbildningen är sedan 1 april 2009 upplagd på två delar.

Riskutbildning del 1, eller Riskettan, som den senast tillagda delen heter, är en teoretisk utbildning. Den tar upp alkohol, droger, trötthet och andra riskfyllda faktorer och beteenden i trafiken samt påverkan och följder av grupptryck mm.
För att bli godkänd på Riskettan ska man visa delaktighet i diskussioner samt god förståelse för kursens innehåll.

Riskutbildning del 2, eller Halkan, som den är mer känd som, är en kombinerad teoretisk och praktisk del. Den handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Denna del bokas in när man bedöms ha tillräckliga kunskaper för att genomföra kursen på ett säkert vis när det gäller bedömning, värdering och förståelse för olika trafiksituationer. Du måste också kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Dessa två delar är obligatoriska och måste alltså ha genomförts utan inbördes ordning innan man påbörjar ett sammanhållet förarprov.

Vi håller riskettan var tredje vecka och halkan varje onsdag. Boka Din tid idag! info@korkortcenter.com eller 035-122 122.

Riskutbildningen är giltig i 5 år från utförandedatumet, men giltighetstiden upphör att gälla om ditt körkort av någon orsak skulle bli återkallat.

Våra tider för Risk1 B är på

Tisdagar mellan 14.15-17.45

  • 27/8
  • 17/9
  • 8/10
  • 5/11
  • 19/11
  • 10/12

Du kan boka din Risk1 på våran e-handel.

Läs mer regler gällande Riskutbildning.

Riskettan

Transportstyrelsen, som är kontrollmyndighet, har i föreskriften bestämt att utbildningen skall vara minst 180 minuter. Detta innebär att sen ankomst eller om man måste ”gå några minuter tidigare” tyvärr medför att vi inte får skriva ut intyg om genomgången utbildning. För att bli godkänd på riskettan krävs också att du aktivt deltar i utbildningen, för dig med bristande språkkunskaper eller hörselskada kan det krävas att du har med dig en tolk.
Halkbanan:
När man ska göra din halkbana så samlas vi på skolan och åker gemensamt dit, så det är oerhört viktigt att man kommer i tid! Det är också viktigt att man förstår och talat bra svenska, har man bristande språkkunskaper kan det krävas att du har en tolk med dig. Tolken tar sig i så fall till halkbanan på egen hand.
Det är obligatoriskt att man har legitimation med sig både på riskettan och på halkbanan, annars får man inte genomföra kursen.