Teoristöd

Vi erbjuder enskilda teorilektioner till dig som har läs- och skrivsvårigheter, eller som av annan anledning behöver extra teorihjälp. Du sitter tillsammans med lärare och arbetar individuellt. Vi anpassar utbildningen och studietekniken efter ditt behov.

Om du behöver ansöka om muntligt eller förlängt prov hos Trafikverket, kan vi hjälpa dig med det även om du inte har någon utredning sedan tidigare. Det finns studiematerial för dig som behöver extra stöd och detta är ofta beställningsvaror. Kontakta oss så hjälper vi dig med det!

Här kan du läsa mer om de olika proven på Trafikverket.

bild15